top of page

Sunduğum Hizmetler

Felsefi Danışmanlık Uygulamaları

Image by George Prentzas

Bireysel Danışmanlık

Yaşantınızın hangi alanında olursa olsun karşılaştığınız ve sorun olarak nitelendirdiğiniz her durum, sizin yaşam dinamiğiniz, düşünme şekliniz ve algınızla size özeldir. 
Bireysel Danışmanlık seansında, durum kavramsallaştırılarak, danışanın düşünme haritası belirlenirken, sorun olarak nitelendirdiği durumun ögeleri ele alınır. 
Sorunun çözümüne gidilen süreçte,  kişi farkındalık ve netlik kazanmaya, sorunun kaynağını ve çözümünü keşfetmeye doğru yol alır.
Bireysel Danışmanlık, kişinin kendi yaratıcı çözümlerini gerçekleştirmesi yönünde pratik uygulamalar içerir.

Gruplar İçin Danışmanlık

Atölye çalışmaları, grup içi etkileşimlerle, öfke, kaygı, stres kaynaklı sorunların çözümü ile ilgili değerli araçlar sunar. Duygulardan kaynaklı tepkilerin yeniden şekillendirilmesine yönelik uygulamalar içerir.
Tematik Atölyeler, iş hayatındaki çalışma gruplarına, öğrenci gruplarına faydalı ve ilham verici deneyimler sağlar.

Image by Andrew Moca
Kadın

Çiftler için Danışmanlık

Çiftler için danışmanlık seansları,  ilişkilerdeki çatışmalara ve problemlere yönelik çözümler geliştirir.
Her birey gibi, ilişkiler de özeldir. 
Felsefi Danışmanlık, ilişkinizin kendine özgü doğasını tanımanızı, iklim koşullarını belirlemenizi, ilişkinizi anlamlı ve sağlıklı bir yolculuğa dönüştürmenizi sağlar.

Bibliyoterapi- Sineterapi

Hem bireylere, hem gruplara yönelik danışmanlık uygulamalarıdır.

Bibliyoterapi ve Sineterapide danışan okur-izleyici, kitap- film kahramanı ve konusu ile özdeşlik kurar. Bu etki ile sorununa yönelik duygularından arınma sürecine girer, katharsis yaşar. Son aşamada okur- izleyici danışmanın kolaylaştırıcılığı ile yaşamı ve sorunu ile ilgili bir içgörü oluşturmuş olur.

Image by Kerem Karaarslan
bottom of page